Krušinec je obec na Slovensku v okrese Stropkov v Prešovskom kraji. Obec leží v pohorí Nízke Beskydy, v dolnej častí doliny Chotčianky, v nadmorskej výške okolo 210 m a jej rozloha je 262 ha.
V obci je spoločenská sála, dom smútku a gréckokatolícky kostol. Približne 20 kilometrov od Krušinca sa nachádza rekreačná oblasť Domaša.
Najbližšími mestami sú Stropkov (3 km), Svidník (15 km), Medzilaborce (29 km), Bardejov (43 km), Vranov nad Topľou (50km), Prešov (53 km) a Krosno (61 km, PL).
V obci Krušinec žije 237 ľudí. Z tohto počtu je vo veku do 18 rokov 61 obyvateľov, od 19 do 60 rokov 135 obyvateľov a nad 61 rokov 41 obyvateľov.
V obci sa každoročne konajú akcie pre rôzne vekovú skupiny. Ide najmä o Deň matiek, v ktorom si deti pripravujú za pomoci ich starších kamarátov program, s ktorým vystúpia.
Ďalej je to Deň hier, počas ktorého sú organizované športové súťaže, rozdáva sa guľáš a občerstvenie. Tradičným sa taktiež stal aj Štefánsky stolnotenisový turnaj, ktorý sa koná každoročne 26. decembra (na Štefana).

Najstaršia písomná zmienka o Krušinci sa nachádza v daňovom súpise z roku 1551, kedy sedliacke domácnosti prvý raz platili daň kráľovi.
Osídlenie tu začalo vznikať v 30. rokoch 16. storočia. Vybudovali ho usadlíci na čele so šoltýsom podľa zákupného práva.
V písomnostiach sa vyskytuje pod pôvodným názvom Krušinec, ktorý je odvodený od mena prvého šoltýsa, prípadne to bol starší názov údolia, v ktorom osídlenie vzniklo.
Krátko pred rokom 1567 dedinu čiastočne spustošilo kráľovské vojsko.
Štyri sedliacke domácnosti aj so šoltýsom zutekali, ale šoltýska domácnosť sa čoskoro vrátila. V roku 1588 tu žili aj dve želiarske domácností.
V roku 1600 tu bol aj jeden poddanský dom. V roku 1618 patrilo šoltýstvo s mlynom štyrom domácnostiam.
Krušinec patril k rusínskym dedinám na panstve Makovica. Začiatkom 17. storočia sa tu usadilo nové obyvateľstvo a obec sa zväčšovala. V roku 1618 okrem šoltýskych obydlí s mlynom, bolo 6 obývaných poddaných domov. Obyvatelia Krušinca sa zaoberali poľnohospodárstvom.