Hlásenia porúch Hlásenia porúch

Tu občanom oznamujeme plánované alebo nepredpokladané poruchy alebo opravy - ciest, verejného osvetlenia a pod.

Hlásenia NaS Hlásenia NaS