Kultúra a šport Kultúra a šport

Kultúrny a spoločenský život v obci sa orientuje na akcie tradične usporadúvané obcou, ako napr. deň matiek, športový deň obce, oslava Silvestra...