Majetok a financie Majetok a financie

Informácie o majetkových a finančných záležitostiach podnikateľov voči obci – Napr. prenajímanie majetku, pozemkov, platenie daní a iných poplatkov.