Ostatné služby Ostatné služby

Zdravotnícke zariadenia

V obci nie je žiadne zariadenie zriadené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Obyvatelia obce Krušinec využívajú služby zdravotných zariadení najmä v meste Stropkov a Svidník.

Najbližšia nemocnica:   Nemocnica armádneho generála L. Svobodu, Svidník.

Sociálne služby

V obci nie je zriadené žiadne zariadenie sociálnych služieb. Najbližšie zariadenie sociálnej starostlivosti je v okresnom meste Stropkov.

Ubytovanie

Najbližšie ubytovacie zariadenia sa nachádzajú v okresnom meste Stropkov a v rekreačných strediskách okolo vodnej nádrže Domaša.