Podnety, pripomienky a návrhy Podnety, pripomienky a návrhy

Svoje návrhy a pripomienky môžu občania posiela na adresu:

obecnyurad@krusinec.sk

alebo písomne na adresu obecného úradu:

Obecný úrad Krušinec
Krušinec 67, 091 01 Stropkov

 

Petície Petície