Regionálny rozvoj v obci Krušinec Regionálny rozvoj v obci Krušinec

Hlavným zdrojom financovania obce Krušinec je obecný rozpočet, ktorý každoročne schvaľuje najvyšší orgán obce – obecné zastupiteľstvo. Okrem neho využíva miestna samospráva na financovanie potrieb súvisiacich so správou a rozvojom obce rôzne mimorozpočtové zdroje.