Rozpočet obce Krušinec Rozpočet obce Krušinec

Navrhnuté a prijaté rozpočty na dané roky:

   Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2018                                                                                                                                        . Správa  o plnení rozpočtu na rok 2018 k 30.06.2018                                                                                                                    . Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2018 rozpočtové opatrenie č. 2  Návrh rozpočtu na roky 2019- 2021                                            Prijatý rozpočet na roky 2019 - 2021

Zmena rozpočtu 2020

Rozpočet na roky 2021- 2023

Zmena rozpočtu 2021

Rozpočet na roky 2022-2024