Územný plán obce Krušinec Územný plán obce Krušinec

                        ZADANIE – Územný plán Obce Krušinec                                                                                                                Rozsah hodnotenia strategického dokumentu - Územný plán obce Krušinec