Územný plán obce Krušinec Územný plán obce Krušinec

                        ZADANIE – Územný plán Obce Krušinec                                                                                                                Rozsah hodnotenia strategického dokumentu - Územný plán obce Krušinec 

                        Záväzná časť ÚPN   Schema záväzných časti     Schema verejnoprospešné stavby