Verejné súťaže Verejné súťaže

Zverejňovanie informácií v jednotlivých štádiách verejného obstarávania je regulované zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Aktuálne VO vyhlásené obcou Aktuálne VO vyhlásené obcou