Výročné správy obce Krušinec Výročné správy obce Krušinec

Výročné správy obce Krušinec za jednotlivé obdobia
 

Výročná správa obce za rok 2015                                                                                                                       

Výročná správa obce za rok 2016      

Výročná správa obce za rok 2017 

Výročná správa obce za rok 2018

Výročná správa obce za rok 2019

Výročná správa obce za rok 2020