Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Obec informuje občanov o uzatvorených zmluvách, faktúrach a objednávkach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

 

Typy informácií:

- Informácie o zmluvách

- Informácie o faktúrach

- Informácie o objednávkach.

Informácia sa skladá z metadát a samotného dokumentu v elektronickej podobe (najčastejšie pdf).

 

Príklad:

Zmluvy

Objednávky

Faktúry

 

ZMLUVY

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
4.14 SEM Horná Dolná Zmluva o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu obce Horná Dolná v r.2014 Poskytnutie fin. dotácie 400,00 € 19.8.2014 nestanovený
2.14 Alfa restaura, s.r.o. Zmluva o dielo Reštaurátorský výskum 6 950,00 € 24.7.2014 nestanovený
1.14 TJ Horná Dolná Zmluva o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu obce Hronsek v r.2014 Poskytnutie dotácie 1 700,00 € 19.7.2014 nestanovený
ZoD 1/2014 Ing. Roman Vyšváder,PhD., Eko-Plant ZMLUVA O DIELO Č.1/2014 „Údržba plôch verejnej zelene v záhrade barokového kaštieľa Hronsek, likvidácia inváznych druhov rastlín v areáli cintorína a zvyšovanie enviromentálneho povedomia obyvateľov obce Horná Dolná" 4 444,80 € 26.6.2014 15.10.2014

Predošlá   1   2   3   4   Ďalšia

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

 

OBJEDNÁVKY

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
41913 Hudec Jaroslav Renovácia náterov na autobusových zastávkach v obci Horná Dolná 20.8.2014 850,00 €  
41852 Erika Nová Občerstvenie HLR 28.5.2014 122,50 €  
41791 Vydavateľstvo Print JH s.r.o. Prvá pomoc -príručka 2ks, BOZP 2ks 23.4.2014 17,50 €  
41720 Bing s.r.o. Objednávky 3 ks odpadkové koše 7.4.2014 29,50 €  
41650 Miloslav Kušniar 2 ks hasičské helmy 12.2.2014  500,00 €  

Predošlá   1   2   3   4   Ďalšia

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

 

FAKTÚRY

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
145100932 Sipo Slovensko, a.s. Fa za júl 2014 zmesový KO 11.8.2014 1 475,37 € PP  
3764770099 Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby 8.8.2014 30,59 € IP  
7318024361 SPP, a.s. Zemný plyn 4.8.2014 33,00 € PP  
2014/5 Ivan Lukáč Fa za stavebné práce-oprava chodníka na Štúrovej ulici 24.7.2014 381,05 € PP  
2220614 Milan Zbojník Fa za služby BOZP v mesiacoch apríl až jún 2014. 1.7.2014 50,00 € PP  

Predošlá   1   2   3   4    ...   17  Ďalšia

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.