Zmluvy na zverejnenie v roku 2022 Zmluvy na zverejnenie v roku 2022

Zoznam platných zmlúv v obci Krušinec na zverejnenie, zmluvy sa zobrazia po rozkliknutí na odkaz

 

Číslo zmluvy Zmluvný partner Názov Predmet zmluvy Dátum podpísania Dátum zverejnenia, Účinnosť Trvanie
1/2022 Služba, mestský podnik Zmluva o odvoze komunálneho odpadu Odvoz komunálneho odpadu 31.12.2021 16.02.2022 Doba určitá
2/2022 MP - Technika Zmluva o nájme Výroba z gumy a plastov 15.01.2022 06.04.2022 Doba určitá
3/2022 VSE Košice Dodatok k zmluve BIZNIS so zľavov 5% 07.03.2022 06.04.2022 Doba určita
4/2022 VVS Košice Kúpna zmluva Vodovod Krušinec 25.03.2022 07.04.2022  
             

Zmluvy na zverejnenie v roku 2021 Zmluvy na zverejnenie v roku 2021

Zoznam platných zmlúv v obci Krušinec na zverejnenie, zmluvy sa zobrazia po rozkliknutí na odkaz

 

Číslo zmluvy Zmluvný partner Názov Predmet zmluvy Dátum podpísania Dátum zverejnenia, Účinnosť Trvanie
1/2021 Služba, mestský podnik Zmluva o odvoze komunálneho odpadu Odvoz komunálneho odpadu 08.01.2021 01.02.2021 Doba určitá
2/2021 VÚB Banka Dodatok k zmluve Platobná karta 08.01.2021 09.01.2021 Doba neurčitá
3/2021 Červený kríž MOM Odber vzoriek 19.01.2021 20.01.2021 Doba určitá
4/2021 ŠÚ SR Zmluva o výpožičke Tablet 03.03.2021 16.03.2021 Doba určitá
5/2021 MP - Technika Zmluva o nájme Výrobky z plastov 01.04.2021 02.04.2021 Doba určitá
6/2021 PSK Kúpno predajná zmluva Pozemok - most 31.03.2021 07.04.2021 Doba určitá
7/2021 VSD Zmluva o budúcej zmluve Pripojenie do distr. sústavy 29.06.2021 29.06.2021 Doba neurčitá
8/2021 Frederik Varga Zmluva o dielo Miestna komunikácia 31.08.2021 02.09.2021 Doba určitá
9/2021 Ing. Jozef Adamkovič Zmluva audit Ročná uzavierka 03.09.2021 06.09.2021 Doba určitá

Zmluvy na zverejnenie v roku 2020 Zmluvy na zverejnenie v roku 2020

Zoznam platných zmlúv v obci Krušinec na zverejnenie, zmluvy sa zobrazia po rozkliknutí na odkaz

 

Číslo zmluvy

Zmluvný partner

Názov

Predmet zmluvy

Dátum  podpísania

Dátum zverejnenia, Účinnosť

Trvanie

1/2020

Služba, mestský podnik

Zmluva o odvoze komunálneho  odpadu Odvoz komunálneho odpadu      14.01.2020         11.02.2020 Doba určitá
   2/2020 Natur Pack, a.s     Dodatok k zmluve    č.2 Nakladanie s odpadmi z obalov      20.02.2020         21.02.2020  Doba  určitá
   3/2020 Mesto Stropkov      Zmluva o vzájomnej    spolupráci Výchovno vzdelávacia činosť        09.03.2020             27.02.2020 Doba určitá 
   4/2020 V. Jačisko, A. Drotár, V. Jobko, M. Jobková, M. Majerčiková, M. Lesák, K. Lesáková     Kúpna zmluva Odkúpenie pozemkov  24.01.2020    31.03.2020  
 5/2020 Prešovský samosprávny kraj    Kúpna zmluva Predaj pozemku  21.04.2020    25.05.2020  
 6/2020 Ing. Jozef Adamkovič Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Audit 2019  09.09.2020    30.09.2020   Doba    určitá
7/2020 ELEC MK s.r.o     Zmluva o dielo Obecný rozhlas  18.11.2020    18.11.2020  Doba   určitá
8/2020 Ministerstrvo financií SR Zmluva o návratnej finančnej výpomoci  Finančná výpomoc   28.10.2020    25.11.2020  Doba   určitá

 

Zmluvy na zverejnenie v roku 2019 Zmluvy na zverejnenie v roku 2019

Zoznam platných zmlúv v obci Krušinec na zverejnenie, zmluvy sa zobrazia po rozkliknutí na odkaz

 

Číslo zmluvy

Zmluvný partner

Názov

Predmet zmluvy

Dátum  podpísania

Dátum zverejnenia/ Účinnosť

Trvanie

1/2019

Pôdohospodárska platobná agentúra  Zmluva o poskitnutí nenávratného   finančného príspevku Obnova domu smútku 13.12.2018         11.1.2019 Doba určitá

 2/2019

ALFA STAV, Stropkov,s.r.o

     Zmluva o dielo    Obnova domu             smútku 29.11.2017 11.1.2019 Doba určitá

3/2019

Služba, mestský podnik Zmluva o odvoze komunálneho odpadu Odvoz komunálneho odpadu 11.1.2019 11.1.2019 Doba určitá

4/2019

Mesto Stropkov Zmluva o vzájomnej spolupráci Výchovno vzdelávacia činnosť 25.1.2019 6.2.2019 Doba určitá

 5/2019 

Ing. Pavol Gurbaľ Zmluva o dielo na zhotovenie posudku strategického dokumentu Posudok k strategickému dokumentu  18.1.2019 19.2.2019 Doba určitá
6/2019 Natur- Pack, a.s. Dodak k zmluve č.1 Nakladanie s odpadmi z obalov 07.01.2019 27.03.2019 Doba určitá
7/2019 TEKTONIKA, s.r.o Zmluva na vykonávanie stavebného dozoru Stavebný dozor 24.01.2019 09.04.2019 Doba určitá
8/2019 Projekt89, spol. s.r.o Zmluva o dielo Rekonštrukcia verejného osvetlenia 15.5.2019 10.6.2019 Doba učitá
9/2019 MP - Technika Zmluva o nájme nebytových priestoroch Výroby výrobkov z gumy a plastov 15.4.2019 12.7.2019 Doba úrčita
10/2019 Ing. Jozef  Adamkovič Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Audit 2018 26.6.2019 17.7.2019 Doba úrčita
11/2019 KASURP, A. Prusák Zmluva o dielo Stavba - sociálne zariadenie 25.11.2019 16.12.2019 Doba úrčita
12/2019 GENERALI Zmluva Poistenie majetku 27.11.2019 16.12.2019 Dobu neurčitú

Zmluvy na zverejnenie v roku 2018 Zmluvy na zverejnenie v roku 2018

Zoznam platných zmlúv v obci Krušinec na zverejnenie, zmluvy sa zobrazia po rozkliknutí na odkaz

 

Číslo zmluvy

Zmluvný partner

Názov

Predmet zmluvy

Dátum  podpísania

Dátum zverejnenia/ Účinnosť

Trvanie

1/2018

Služba, mestský podnik Stropkov

Zmluva o odvoze komunálneho odpadu

Odvoz komunálneho odpadu

9.1.2018

 

Doba určitá

 2/2018

Makroaudit s.r.o

Zmluva o poskytnutí služieb

Audit účtovnej závierky

15.1.2018

 

Doba učitá

3/2018

Natur - Pack, s.r.o

Zmluva o zabespečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zabespečenie nakladania s odpadmi 16.2.2018   Doba určitá

  4/2018

Mesto Stropkov Zmluva o vzájomnej spolupráci Poskytovanie výchovno - vzdelávacej činnosti 23.2.2018   Doba určitá
 5/2018   MP - Technika Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenajom nebytových priestorov 02.01.2018   Doba určitá
6/2018 Ing. Jozef Adamkovič Zmluva o poskytnutí služieb Audit účtovnej závierky 04.08.2018   Doba určitá

 

Zmluvy na zverejnenie v roku 2017 Zmluvy na zverejnenie v roku 2017

Zoznam platných zmlúv v obci Krušinec na zverejnenie, zmluvy sa zobrazia po rozkliknutí na odkaz

 

Číslo zmluvy

Zmluvný partner

Názov

Predmet zmluvy

Dátum  podpísania

Dátum zverejnenia/ Účinnosť

Trvanie

1/2017

Mesto Stropkov  - CVČ

Zmluva o vzájomnej spolupráci

poskytovanie výchovno - vzdelávacej činnosti

17.03.2017

 

 

 2/2017   

MP Technika

Zmluva o nájme nebytových priestorov

nájomné

07.04.2017

 

doba určitá

3/2017

MDV - SR 

Zmluva o poskytnutí dotácie

poskytnutie dotácie 15.6.2017    

Zmluvy na zverejnenie v roku 2016 Zmluvy na zverejnenie v roku 2016

Zoznam platných zmlúv v obci Krušinec na zverejnenie, zmluvy sa zobrazia po rozkliknutí na odkaz
 

Číslo zmluvy

Zmluvný partner

Názov

Predmet zmluvy

Dátum  podpísania

Dátum zverejnenia/ Účinnosť

Trvanie

1/2016

MAKROAUDIT s.r.o.

Zmluva o poskytnutí služieb

audit účtovej závierky

29.09.2016

 

 

2/2016     

MP Technika

Zmluva o nájme nebytových priestorov       

nájomné

21.09.2016

 

doba určitá